Izrada znakova zaštite

Firma PRINTER se bavi izradom znakova zaštite od 2001. godine.Znakovi se štampaju direktno na materijal što obezbeđuje trajnost i otpornost na atmosferske uslove.
Znakovi su usaglašeni sa našim kao i međunarodnim ISO standardom.
Znakovi se koriste za obeležavanje industrijskih postrojenja, poslovnih objekata i magacina
kao i radnih mašina i ostalih vozila.
Izrađujemo ih na ćiriličnom i latiničnom pismu, na stranom jeziku kao i kombinacijom dva ili više pisama po zahtevu kupca.

 

Materijal za izradu:
- PVC folija
- PVC plastika 3mm
- ALU lim
- Plastificirani lim
- Reflektujuća folija
- Fotoluminiscentna folija

Svaki ZNAK ZAŠTITE je obeležen brojem u katalogu. Za naručivanje znaka potrebna su još dva broja. Prvi označava materijal, a drugi dimenzije.

Pogledajte primer kako naručiti određen znak. Ukoliko npr. želite na naručite znak "Opasnost - Visoki Napon", napravljen na PVC tabli od 3mm dimenzije 300x400 mm onda ćete ga naručiti pod ovom šifrom:

0324-PVCT3-6

Pogledajte tabelu dole koja će vam pomoći da dobijete zadnja dva broja u šifri. Predzadnji broj predstavlja šifru materijala a zadnji šifru dimenzija.

 

Preuzmite katalog znakova zaštite

 

 

 

 

 

Cene u tabeli su okvirne i pojedinačne. Za ponudu za više komada obratite se zahtevom sa specifikacijom na mejl. Poslaćemo vam najbolju ponudu.

Kontakt

PRINTER - štamparija
Digitalna štampa
Adresa
Arsenija Čarnojevića 41, Inđija
Kralja Petra I br. 4, Inđija
Telefoni
063 77 21 431
069 560 45 01